Suport tècnic

Suport tècnic informàtic amb desenvolupaments a mida, xarxes locals d’empresa i formació.

Centre de Suport Tècnic

Disposem d’un centre de Suport Informàtic a Bellvei especialitzat en Seguretat informàtica, desenvolupaments a mida, xarxes d’empresa i formació.

En front d’una proposta experta articulem la nostra participació en el negoci a través de l’aportació tècnica o econòmica necessària que doni viabilitat al projecte, minimitzi els riscos i garanteixi un cert ROI.

Informàtica i Comunicacions