EasySportPlan

 

Què és EasySportPlan? Registre Gratuït

EasySportPlan és una aplicació web dirigida a clubs, coordinadors i entrenadors d’equips esportius.
Pretén ser una ajuda en les tasques principals del “dia a dia”: planificar, elaborar sessions d’entrenament, realitzar el seguiment del que s’ha anat fent al llarg de la temporada…
EasySportPlan és una eina de “gestió esportiva” per tal de facilitar, en primer lloc, al coordinador les seves tasques de seguiment dels entrenaments que realitzen cadascun dels equips i veure’n l’evolució i, en segon lloc, a l’entrenador les seves tasques de planificar una temporada i elaborar sessions d’entrenament d’acord a allò que s’ha planificat.

Informàtica i Comunicacions