Gestió de la formació

A Code-3 ens dediquem a la “gestió de la formació”, tant en modalitat on-line com presencial, podent involucrar-nos en tot o només una part del procés, sempre en funció de les necessitats del client.

Els serveis que oferim es basen en:

  • Anàlisi de necessitats formatives: anàlisi i detecció de necessitats formatives del client.
  • Planificació i disseny: concreció d’objectius, temps eines, continguts, model d’avaluació…
  • Desenvolupament: preparació i adaptació dels continguts, del campus virtual, del sistema d’avaluació…
  • Implementació: impartició de l’acció formativa en funció de la planificació feta per nosaltres o pel propi client. Gestió de docent i incidències.
  • Avaluació: avaluació del procés formatiu i propostes i implementació de millores.
Informàtica i Comunicacions