Creació de Continguts

Code-3, de totes les fases de preparació del procés formatiu, s’especialitza en la creació de continguts formtius ja sigui per formacions presencials, blended o e-learning.

La metodologia i eines que s’empren per dur a terme la creació dels continguts són aquelles que ens facilita el client.

Treballem a partir de les següents fases:

  1. Anàlisi i especificacions: concreció del contingut a desenvolupar i primera especificació.
  2. Treball expert: treball amb l’expert en la matèria del contingut. Redacció del contingut.
  3. Disseny pedagògic: creació de l’storyboard i estructuració didàctica del contingut.
  4. Desenvolupament i maquetació: desenvolupament del material audiovisual i maquetació.
  5. Revisió i correcció.
Informàtica i Comunicacions